Chọn ngôn ngữ :

Lotte global Logistics VietNam

- 97 trung tâm phân phối của Lotte tại Hàn Quốc.

- Giàu kinh nghiệm & Chuyên môn hóa.

- Kho lạnh với sức chứa 23,000 pallets.

- Kho lạnh hoạt động vào tháng 06, 2009.