Chọn ngôn ngữ :

Lotte global Logistics VietNam

 • ACCURATE INVENTORY CONTROL

  Nhận giải thưởng "2008 Korea
  Logistics Presidential Award"

 • WELL TRAINED WORKER

 • EFFICIENT LOGISTICS DESIGN


Dịch vụ nhanh chóng

 • Diện tích dùng cho bốc dở 10,000m².
 • 26 cửa trang bị thang cửa tự động.
 • Diện tích phòng chờ kho lạnh: 10m x 159m.
 • Hệ thống giá gác trong kho hoàn chỉnh, an toàn.
 • Trang bị cửa màn chắn cho các phòng lạnh.
 • Vải cách nhiệt (800mm) cho các phòng lạnh.

Quản lý hàng chính xác

 • Thông tin được cập nhật trong máy tính 1 cách chính xác và hiệu quả.
 • Hệ thống kiểm đếm theo chu kỳ (kiểm tra mỗi ngày)
 • Hệ thống kiểm đếm toàn phần (báo cáo hàng tháng)
 • Được kiểm soát bằng camera, 24h/ngày.