Chọn ngôn ngữ :

Lotte global Logistics VietNam

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 • Kho với nhiệt độ ổn định và chính xác.
 • Cung cấp kho khô cho nhu cầu của khách hàng.
 • Cung cấp hệ thống kho ngoại quan (lạnh và khô).
 • Văn phòng chung cho khách hàng.
 • Cung cấp dịch vụ bốc / dở hàng hóa (Loading / Uploading).
 • Cung cấp dịch vụ đóng gói lại (Repacking).
 • Cung cấp dịch vụ dán nhãn hàng hóa (Labelling).
 • Cung cấp dịch vụ đánh dấu kiện hàng (Package Marking).
 • Cung cấp hệ thống chạy điện (Truck Electric Charge).
 • Sử dụng hệ thống quản lý hàng trong kho.
 • Cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu.
 • Cung cấp dịch vụ vận tải trong và ngoài nước.
 • Cung cấp dịch vụ khai báo hải quan.
 • Cung cấp dịch vụ phân phối bán lẻ.