Chọn ngôn ngữ :

Lotte global Logistics VietNam

CÔNG SUẤT KHO LẠNH

10 phòng với diện tích và nhiệt độ khác nhau tùy vào nhu cầu của từng khách hàng.

 • Tổng diện tích: 4ha
 • KHO LẠNH

  Nhiệt độ từ 10°C đến -30°C
  23,000 pallets (10 rooms).

 • KHO KHÔ

  Nhiệt độ từ 18°C đến 25°C
  2,000 pallets (10 rooms).